EDUCATURK 2017-2018 KATALOG

1 3 Y I L DA 1 5 7 E T K İ N L İ K

1 3 Y I L DA 1 5 7 E T K İ N L İ K 1 3 Y I L DA 1 5 7 E T K İ N L İ K

1 3 Y I L DA 1 5 7 E T K İ N L İ K

E ğ i t i m D ü n y a s ı n ı n B u l u ş ma N o k t a s ı

13YILLIK BAŞARI DOLU GEÇMİŞİMİZDE BİZİMLE BİRLİKTE OLANTÜMÜNİVERSİTELERİMİZETEŞEKKÜR EDERİZ...

%8 )8$5 6$<,/, .$181 *(5(öø1&( 72%% 7h5.ø<( 2'$/$5 9( %256$/$5 %ø5/øöø '(1(7ø0ø1'( 'h=(1/(10(.7('ø5

Made with FlippingBook - Online catalogs